top of page

Financial Performance

 

Hanteerbare cijfers

 

Cijfers zijn de bestaansreden van een bedrijf. Veel bedrijfsleiders bekijken ze periodiek en voelen dat eerder als een last, dan een lust aan. Meestal gebeurt dit in samenspraak met een accountant, een boekhouder of financieel expert. In deze methodologie schuilen risico’s, aanzienlijke risico’s.

 

Begrijpt u zelf de cijfers die uw bedrijf ‘produceert’, of begrijpt u ze zoals uw vertrouwenspersoon ze begrijpt? Sluiten uw cijfers aan bij de doelstellingen die u met uw zaak najaagt? Denkt uw accountant/boekhouder/financieel expert met u mee? Kent zij/hij de visie en strategie van uw bedrijf? Hebben u en uw accountant gelijklopende belangen? Bent u de eigenaar van een gezond bedrijf naar uw normen of naar de normen van iemand anders? Stuk voor stuk vragen die enkele minuten denkwerk waard zijn.

 

Delta Centric streeft samen met haar klanten naar tastbare resultaten op basis van hanteerbare, transparante en vooral begrijpbare cijfers. We gaan voor niets minder dan echte cijfers, rijke cijfers, cijfers die u begrijpt en die richting geven. We engageren ons tot meer dan het afleveren van een momentopname vanuit een denkwijze die enkel de aangestelde vertrouwenspersoon begrijpt.

 

Hoe we u helpen?

 

  • Cijferanalyse

 

Deze oplossing laat u toe om op permanente basis de financiële gezondheid van uw bedrijf te monitoren en te controleren of u nog op de gewenste koers zit. Bovendien kan u op basis van deze data uw financiële vertrouwenspersoon in haar/zijn rol bevestigen of die net challengen.

 

  • Financiële en administratieve (re)organisatie

 

In de ‘nieuwe manier van werken’ is het noodzakelijk dat elke taak de aandacht en appreciatie krijgt die ze verdient. Vaak worden de financiële en administratieve organisatie als niet-strategisch beschouwd. Een verkeerde opvatting. In de nieuwe wereld vormt deze organisatie de belangrijkste interface tussen klant en onderneming. U heeft er alle belang bij om de klantervaring met deze organisatie zo aangenaam mogelijk te maken.

 

  • Debiteurenbeheer

 

Heeft u ook altijd dat gevoel dat u stipter betaalt dan uw klanten? Een erg onaangenaam gevoel, maar ook, en dat is het goede nieuws, een totaal overbodig en elimineerbaar gevoel. De kunst bestaat er in de debiteuren op te voeden tot gelukkige businesspartners. Assertiviteit en opvolging zijn daarbij de sleutelwoorden, proces en opleiding de tools. Voor beide facetten kan u bij ons bedrijf terecht, éénmalig of op continue basis.

 

  • Overnames en fusies

 

In de levenscyclus van bijna elk bedrijf komt er wel eens een moment voor dat een overname of fusie in overweging wordt genomen. Veelal worden dit soort operaties vanuit puur technisch (juridisch/financieel) perspectief benaderd en spelen de strategische, operationele en sociale aspecten een tweederangsrol. Delta Centric heeft de kennis en ervaring in huis om dit soort trajecten vanuit alle noodzakelijke perspectieven op te zetten en te begeleiden.

 

  • Aankoopbeleid

 

Het aankoopbeleid (en bij uitbreiding het fleetbeheer) speelt een niet te onderschatten rol binnen elke onderneming. Delta Centric benadert aankoop vanuit een brede invalshoek. De totale kost én de totale opbrengst worden in kaart gebracht. Kosten om de kosten kunnen niet, kosten met opbrengsten wel. Strategisch inkopen betekent niet alleen kosten reduceren, maar ook nieuwe opbrengsten genereren.

 

bottom of page