top of page

Process Management

 

Duidelijke processen

 

Het in kaart brengen van alle processen binnen een onderneming vraagt een grote mentale inspanning die veel kennis, tijd en geduld vergt. De meeste bedrijven ontbreekt het aan resources om dit op een snelle en efficiënte manier te organiseren en daarom besluit men nogal snel om ‘specialisten’, al dan niet externen,  in te schakelen. In vele gevallen resulteert dit soort oefeningen in een moeilijk consulteerbare en onhandige ‘encyclopedie’, ergens goed verstopt op een intranet.

 

Omdat tijdens de opbouwfase nogal wat middelen verbrand worden en het personeel te pas en te onpas geconsulteerd wordt zonder een feedback te organiseren verliest de oefening aan momentum en aan geloofwaardigheid, daar het essentiële vervolgtraject al dood en begraven is nog voor het geboren wordt. Een te vermijden dynamiek.

 

Hoe kunnen we u helpen?

 

  • Inventarisatie

 

Tijdens deze fase streeft Delta Centric naar een pragmatische en efficiënte inventarisatie van alle kritische, primaire, sturende en ondersteunende processen binnen uw onderneming. Na een voortraject waarbij alle reeds beschikbare info geconsolideerd wordt en de sleutelpersonen geconsulteerd, zal afgestemd worden wat de horizon van de oefening is en zullen in samenspraak met de klant mijlpalen uitgezet worden. Respect voor uw werknemers (tijdsbesteding/feedback) en voor de gemaakte afspraken (horizon/budget) staan hierbij centraal.

 

  • Beheer

 

Eenmaal de inventarisatiefase afgerond is, zou de klant perfect in staat moeten zijn om zonder dedicated resources de processen te beheren. Daartoe wordt een duidelijk handleiding opgesteld die ter beschikking wordt gesteld aan alle proceseigenaren. Indien gewenst kan steeds beroep worden gedaan op onze diensten om tijdelijk bijstand te verlenen of om een gewenste dynamiek op gang te brengen.

 

  • Opvolging

 

Soms is het handig om de opvolging van het gehele procesmanagement binnen een onderneming uit te besteden aan een partij die daartoe de expertise bezit. In dit geval neemt Delta Centric alle noodzakelijk initiatieven om uw gedocumenteerd systeem up-to-date en ‘gedragen’ te houden.

 

Project Management Office

 

Een bedrijf is een levend organisme. Verandering is noodzakelijk. Geen verandering om de verandering want dat zal geen betere resultaten opleveren. Wel veranderingen omdat de strategie wordt aangepast, omdat de markt wijzigt, omdat de processen worden aangepast. Verandering heeft impact op een organisatie maar ook en vooral op de mensen binnen deze organisatie.

 

De medewerkers moeten worden begeleid, correcte en heldere communicatie is een continue vereiste en conclusies moeten op een logische en bevattelijke manier worden vertaald naar de vloer. Pas wanneer alle medewerkers de verandering begrijpen zullen ze deze aanvaarden.

 

Delta Centric kan door haar pragmatische en empathische aanpak deze trajecten begeleiden en in handen nemen.

 

Projectmatig werken beschouwen we als een evidentie. Investeringen worden duidelijker afgelijnd, een duidelijke overlegstructuur wordt georganiseerd en gerespecteerd en de gehanteerde taal zal duidelijk en uniform doorheen het volledige traject zijn. Op deze manier vinden projecten draagvlak binnen de volledige organisatie waardoor de kans op een succesvolle afronding significant toeneemt.

 

Delta Centric kan hiervoor een standaard kader ontwerpen op maat van elke organisatie. Natuurlijk begeleiden we ook ad hoc projecten of leveren we het projectmanagement.

 

bottom of page